Meny

Gravskötsel och gravstenar

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte har möjlighet att ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.

Ansvar för gravskötsel

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan kyrkogårdsförvaltningens och gravrättsinnehavarna. Förvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i ett ordnat och värdigt skick.

Skötselerbjudande

Inom Ekerö pastorat har du som gravrättsinnehavare möjligheten att mot avgift låta kyrkogårdsförvaltningen sköta graven. Genom ett skötseluppdrag garanterar kyrkogårds­förvaltningen att graven hålls i vårdat och värdigt skick och att skötseln utförs på ett fackmässigt sätt.

Grundskötsel

I tjänsten grundskötsel ingår

• att under april vårstäda och ta bort vinterdekorationer

• att under maj kantskära planteringsytan och vid behov fylla på ny jord samt gödsla.

• att under juni-september rensa planteringsytan från ogräs och hålla graven städad och vattnad.

• att under oktober höststäda gravarna och ta bort sommarväxterna

 

Planteringar

Man har även möjlighet att, utöver grundskötsel, köpa något av våra  planteringspaket. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information om de olika alternativen.  Vårplantering sker i början av maj, sommarplan­tering i mitten av juni, höstplantering i början av hösten. Vinterkransen läggs ut före Allhelgonahelgen.

För att teckna ett skötselavtal kontakta kyrkogårdsförvaltningen på
08-560 387 00, ekero.pastorat@svenskakyrkan.se eller ladda ned beställningen som du sedan postar till oss.

 

Gravstenar eller gravvård

Gravvård kallas också gravanordning och är en sammanfattande benämning på gravsten, kors, häll eller andra fasta anordningar som sätts upp på en grav. Det finns inga krav på att en individuell gravplats måste förses med gravsten. Det är gravrättsinnehavaren som avgör om och när en gravsten ska anskaffas.

Gravrättsinnehavaren kan välja utform­ning och material inom de yttre mått och regler som finns i Ekerö pastorats gravstensreglemente. Gravvården ska ur skönhetssynpunkt överensstämma med sin omgivning.  Vanligtvis görs utformningen av gravvården tillsammans med en gravvårdsfirma. Firman skickar sedan en ansökan med ritning till kyrkogårds­chefen, henrik.mattsson@svenskakyrkan.se , för ett godkännande.

 

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Gravvård får inte uppsättas utan att ansökan har blivit lämnad och godkänd av kyrkogårdsförvaltningen.

Nya gravramar är inte tillåtna, inte heller avgränsningar med stenplattor eller gång av stenplattor över marknivå.

Plantering av buskar, träd eller häckar är inte tillåtet, inte heller plastblom­mor eller annat miljöfarligt material såsom t.ex. järntråd och oasis.

Kyrkogårdsförvaltningen äger rätt att så varligt som möjligt använda grav­plats vid gravöppning eller tillfälligt arbete på angränsande gravplats.

Ladda ner "Reglemente för Ekerö pastorats kyrkogårdar okt 2017"
Ladda ner "Förslag på stenhuggerier"