Gospelkonsert

15 oktober 18:00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum

Gästartist: Bryant Jones (USA)
Birka Gospel
Ekerö Gospel
Maria Magdalena Gospel
Pernilla Thörewik, dirigent
Daniel Stenbaek, flygel
Magnus Ahlgren, elbas
Simon Liljeblad, slagverk

15 oktober 18:00 Mälarökyrkan, Ekerö Centrum

Biljetter: 150:- Förköp: Expeditionen, Ekebyhovskyrkan eller direkt av 
körmedlemmarna. Ev. kvarvarande biljetter vid entrén kl 17:30 på konsertdagen.