Fem musiktillfällen i vår

26 jan      Ekerö kyrka 16:00
Konsert med Hanna Drakengren, orgel & klavikord
Ekeröensemblen, Kerstin Baldwin Sterner

1 mars     Ekerö kyrka 16:00
Orgelkonsert med Kerstin Baldwin Sterner

15 mars   Ekebyhovskyrkan 11:00
Musikgudstjänst med musik av J S Bach och Sven-David Sandström
Ekeröensemblen, Kerstin Baldwin Sterner

15 mars    Munsö kyrka 16:00
Musikgudstjänst med musik av
J S Bach och Sven-David Sandström
Ekeröensemblen, Kerstin Baldwin Sterner

17 maj    Ekerö kyrka 16:00
Konsert med musik av J S Bach och Torsten Nilsson
Kristina Hansson Unander, sopran
Kerstin Baldwin Sterner, orgel