Foto: Kerstin Baldwin Sterner

FAMILJEGUDSTJÄNST

Uruppförande av orgeläventyret ”Klaras Franciskus”


Präst: Magnus Ehntorp
Musik: Kjell Perder • Text: Göran Sahlberg
Barn ur Ekerö barnkör under ledning av Helena Hansson
Orgel: Kerstin Sterner
Klara: Lisa Tegelmark

19 mars kl 11:00
Ekerö kyrka