DAGSVANDRING PÅ ADELSÖLEDEN

13 juli kl 10:00-17:00

Katarina Wolf, präst Ekerö pastorat och Dan Bekking, präst i Gustav Vasa församling, leder vandringen.

Samling vid färjelägret på Adelsö kl 10:00.  Medtag egen matsäck och ta med egen kopp/kåsa/kalk till nattvarden. Ingen kostnad.

Föranmälan till: Katarina Wolf: katarina.wolf@svenskakyrkan.se, 08-560 387 12

Dan Bekking: dan.bekking@svenskakyrkan.se, 070-190 03 82