Beställning av gravskötsel

För att kunna beställa gravskötsel behöver du vara registrerad som gravrättsinnehavare, det krävs därför ett personnummer samt kontaktuppgifter. Alla uppgifter hanteras varsamt och enbart behöriga anställda kan ta del av informationen.

Har du mer än en gravsten på gravplatsen, vänligen uppge om du önskar beställa skötsel framför varje sten då vi fakturerar för varje skötsel separat.

För priser, avtalsalternativ och detaljerad information, läs beställningsbroschyren.
För att hitta rätt gravnummer kan du göra en sökning på www.svenskagravar.se.

UPPGIFTER OM GRAVPLATSEN

BESTÄLLARE

BESTÄLLNING AV GRAVSKÖTSEL

AVTALSPERIOD (för förtydligande, klicka på länken för beställningsbroschyr ovan)

ÖVRIG INFORMATION