Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Årskurs 7-9

Ställ prästen mot väggen

Ställ prästen mot väggen

Måste man tro för att jobba i kyrkan?
Får man svära i kyrkan om man är präst?

Här får eleverna möjlighet att ställa frågor till en präst, pedagog, vaktmästare, musiker eller någon annan person som arbetar i kyrkan.

Vi kan även besöka er skola om ni vill.

För: Årskurs 8
Tid: 45 min
Plats: Ekebyhovskyrkan
När: Vår- eller hösttermin
Antal elever: Max 25 elever/klass

Välkommen att boka ditt pass till Susanne Olsson.