Andakt Bana väg för Herren

Ann-Sofie Kamkar, Blue Voices, Alexander Klimentov Löfstrand & Helena Hansson