Andakt - att se Guds unika avtryck i varje människa

Magnus Ehntorp

Heliga trefaldighet, Missionsdagen