Allting har sin tid

Kyrkoherde Monika Regnfors Sjörén tar avsked

”Allting har sin tid. Födas har sin tid och dö har sin. Plantera har sin tid, och rycka upp det planterade har sin tid” - så står det i predikaren, en av de kärvare böckerna i Gamla Testamentet. 
 
Att låta just saker få ha sin tid. Och när den tiden är över, kunna släppa taget och låta något annat ta vid – är inte det en av livets stora lärdomar?  
 
Och när vi inte förmår detta, utan klamrar oss fast vid det som varit, och som har haft ”sin tid”, då orsakar vi oss själva och andra mycket smärta.  
 
Att även se att när tiden kommit för att ”rycka upp”, så innebär inte det att ”planterandet” inte var gott när det skedde, om så ”uppryckandet” handlar om att flytta från villan, bryta upp ur ett förhållande eller byta arbete. Att allting verkligen har sin tid. 
 
För mig innebär detta att min tid som kyrkoherde för Ekerö pastorat är över. Jag har fått vara en länk i en kedja av präster som sträcker sig tillbaka till 1100-talet vilket varit ett privilegium och en ära. 
Den 30 januari klockan 11avskedspredikar jag i Ekerö kyrka och det skulle betyda mycket för mig att få fira gudstjänst tillsammans med er som jag på olika sätt har  fått dela dessa år med! 

Monika Regnfors Sjörén