Eds kyrka, vy från promenadstråk vid sjön

Varje sommar ringer vi i kyrkklockorna!

Det är en gammal tradition att ringa i kyrkklockorna flera gånger under dagarna. Detta gjorde man för att dels markera dagens gång innan egna urverk blev vanligt och dels för att markera tidegärden. Den kristna tidegärden markerar upp till sju bönetillfällen med start tidig morgon och avslutning sen kväll. Det här är en tradition som härstammar från när Sverige var Romersk-katolskt, men vi kan be enligt tidegärden även i Svenska kyrkan. I Eds församling har vi under årtionden ringt i kyrkklockorna under sommartiden, från mitten av maj till mitten av september. Ringningen har varit kl. 7:00 och kl. 18:00, och varje ringning har varat i fem minuter. Eds församling har nyligen beslutat att vi ändrar morgonens ringning från kl. 7:00 till kl. 9:00, samt att vi kortar ringningarna till två minuter. Vi vill behålla vår tradition men också anpassa ringningen till våra moderna förhållanden. När vi ringer i klockorna så manar vi till bön och en stunds stillhet. Var man än befinner sig så inbjuds man att stanna upp och rikta blicken inåt och uppåt mot Gud. Eds församling vill påminna alla som bor och vistas här att vi är älskade av Gud och att Gud delar varje stund på dagen med oss.