Ensam man som tittar ut över vattnet
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Sitt inte ensam!

Sitt inte ensam med dina tankar! Eds församling erbjuder samtalsgrupper och stödsamtal vid behov med präst eller diakon. Vi anordnar även mötesplatser dag och kvällstid med utrymme för samtal om kristen tro och livet.

De flesta av oss behöver ibland samtal med någon om saker som tynger oss. Det kan handla att man känner sig rådvill i en livssituation som man hamnat i, det kan handla om våra relationer eller vårt sökande efter mening och mål.

Familj och vänner brukar vara de vi i första hand vänder oss till. Men alla har inte så många att tillgå och för vissa samtal kan man behöva kontakt med en utomstående. Några av oss i församlingen har både särskild utbildning och särskild tystnadsplikt vad gäller samtal. Du är välkommen att höra av Dig till oss. Och kom ihåg att man inte behöver ha stora ord och välformulerade problem för att ta kontakt.

Sorgegrupp anordnas regelbundet och när intresse finns. Hör av dig till kyrkoherde Jenny Nordström för vidare information. Ibland samarbetar vi med Hammarby församling och Fresta församling för att få bra samtalsgrupper och anpassade efter enskilda behov.