Foto: Frida Gustafsson

Program i Äppelblomstid med Jenny Lind-sällskapet

Söndag 12 maj 2024
kl. 11.00 Högmässa, Selma Haraldsdóttir
kl. 12.15 Kyrkkaffe med bl.a. samtal om den första tryggheten för
det lilla barnet. Läkaren, foniater Per Lagerberg relaterar till Jenny
Linds barndom och sångarliv med början i Klockargården i Eds
församling.
Kl. 13.30 Jenny Lind konsert med Minna och Ingela Tägil, sång och
presentation samt ackompanjemang av Elisabet Brander