En grupp människor sitter och fikar vid ett vindskydd i skogen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vill du vandra tillsammans för klimatet?

Nyhet

Känner du till att det finns flera pilgrimsleder i Upplands Väsby? Kanske ger vandringen dig en djupare dimension av livet och din andlighet? Hör av dig så kan vi bilda vandringsgrupper!

länksamling pilgrimsleder och vandringar

De senaste åren har intresset för pilgrimsvandringar ökat i hela Skandinavien. Allt fler tar tag i en nytäljd stav, plockar fram en ryggsäck ur garderoben, hittar ett par ingångna kängor, sätter en skyddande hatt på huvudet och ger sig ut på vägar och stigar i det väntande landskapet. Även i Väsby finns, förutom en stor mängd vandringsleder, också två ganska nya pilgrimsleder.
Ingegärdsleden passerar Eds kyrka på sin sträckning från Uppsala domkyrka till Jakobs kyrka i Stockholm, vilken för övrig är uppkallad efter aposteln S:t Jakob, pilgimernas och alla resandes skyddshelgon. Leden är uppkallad efter prinsessan Ingegärd, dotter till Olof Skötkonung. Hon var under sin livstid på 1000-talet en inflytelserik fredsmäklare i dåtida Ryssland och blev senare helgonförklarad. De som vandrar Ingegärdsleden kan få en stämpel i sitt pilgrimspass när de besöker Eds kyrka.
Från Fresta kyrka utgår Birgittavandringen som kommer tillbaka till kyrkan efter knappt en mil i vacker och omväxlande Väsbynatur. Leden är uppkallad efter den Heliga Birgitta. Birgitta föddes kring år 1303, enligt nya rön, på Sköldnora gård i Upplands Väsby.
I medeltidens fromhetsideal ingick, för den som hade möjlighet, att besöka heliga platser. Birgitta gjorde flera pilgrimsvandringar i sitt liv, hon besökte Nidarosdomen i Trondheim, Rom, Jerusalem och den helige Jakobs grav i Santiago de Compostela.

det är vägen som är målet

En vandring behöver inte ha som mål att besöka en särskild plats. Den kan istället ge uttryck för en längtan efter frihet i en alltför tidskomprimerad livssituation, enkelhet i en konsumtionskultur, tystnad i en tillvaro präglad av brus, en dos av bekymmerslöshet där livspusslet annars slukar så mycket av vår energi, långsamhet i en tid av stress, andlighet i en kroppsfixerad tillvaro och delande i en tidsepok av självförverkligande.
Just orden frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande är sju ord som brukar kallas Pilgrimens sju nyckelord. Under eller efter en vandring där man reflekterat över ordens innebörd händer det att en längtan föds att ge mer utrymme för just det i den egna vardagen.

Walk for Future

Pilgrimsvandringar kan också göras med ett specifikt syfte. Walk for Future är en pilgrimsvandring för klimaträttvisa under år 2021. Vandringen ska även uppmuntra till egen reflektion och att vi som enskilda individer tar egna steg för klimaträttvisa och hållbarhet. Det är en längre vandring som startar i Vadstena den 18 juli med mål att nå Glasgow inför att FN:s 26:e klimatkonferens (COP26) där den 1-12 november 2021. Församlingar och pastorat i Stockholm kommer i samband med detta att arrangera och erbjuda pilgrimsvandringar på hemmaplan för att lyfta klimatfrågan lokalt.
Söker du mening och mål och vill använda vandring som ett sätt till andlig fördjupning? Kanske ta ett steg för klimatet? Kontakta kyrkoherde Anna Ortner så att vi kan bilda vandringsgrupper i Eds församling, som tillsammans kan göra vandringar med både yttre och inre mål.