Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vill du promenera med äldre?

Vänner i Väsby söker volontärer!

Vill du ta en promenad med någon som bor på äldreboende? Eller sitta och fika?

Vänner i Väsby letar efter dig som vill öka välbefinnandet för de som bor på boenden och kanske få en ny vän.

En gång i veckan kommer vi till boendet, tar en promenad och sitter sedan och fikar med de boende. Personalen på boendet handleder och håller i det hela.

Vill du vara med?
Kontakta: Ulf Åström, trn. 08 555 16816, epost ulf.astrom@svenskakyrkan.se