Meny

Vad händer i Minneslunden?

Du som besökt Eds kyrkogårds minneslund under april kanske har sett att rabatten grävts upp. Det är helt i sin ordning. Rabatten krävde en översyn och det är precis vad den ska få.

 

 

Inom kort kommer nya perenner att plantera som kommer att blomma under större delen av den ljusa perioden. Det blir marktäckande växter i två vackra nyanser av blåviolett och vitt.

Även stödmuren som ramar in platsen för blomvaser och ljushållare, har fått sig en översyn. 

Vi hoppas att alla ska ha överseende med att det under en period kommer att vara uppgrävt men samtidigt uppskatta omdaningen.

Vi påminner samtidigt även alla om att minneslunden  är ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och all plantering inom denna.

Besökare får medverka till smyckningen med snittblommor och ljus att placeras på därför anvisade platser. Vissna blommor och rester av ljus tas bort av vaktmästarna. Dessa har även rätt att avlägsna blommor, ljus och dekorationer som utplacerats i strid mot gällande föreskrifter.