Foto: Albert Hillert / ikon

Sinnesroandakt livesänds från Eds kyrka

Sinnesroandakt riktar sig till alla som upplevt, upplever eller längtar efter en väg från mörker till ljus. Under våren 2021 kan vi inte träffas till offentlig gudstjänst men vi livesänder sinnesroandakt den 19 maj och 16 juni via YouTube.

Eds församling

YouTube

Sinnesroandakter

Sinnesroandakt i Eds kyrka kl. 18.30

onsdag 19 maj kl. 18.30 år 2021

onsdag 16 juni kl. 18.30 år 2021

SINNESROandakt

Vi håller Sinnesroandakt en gång i månaden i Eds kyrka.  En andakt där det finns möjlighet att sätta ord på det som är brustet, men också det som lyser vägen till harmoni och sinnesro. Församlingen tänder ljus och erbjuder förbön.