Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sinnesro - alternativ (till) gudstjänst i Eds kyrka

I samarbete mellan Eds församling och Edshemmet. Höstens gudstjänster med inriktning mot Sinnesro kl. 18.30. Enkel fika serveras i klockargården från 17.45. Varmt välkommen!

SINNESRO - ALTERNATIV (TILL) GUDSTJÄNST

Sinnesro riktar sig till alla som upplevt, upplever eller längtar efter en väg från mörker till ljus. Syftet är fördjupad tillit, gemenskap, stärkt självkänsla och mening, särskilt i tider då livet skaver.

Predikan består av en livsberättelse som någon delar och där man sätter ord på det som är brustet, men också det som lyser vägen till harmoni och sinnesro. Församlingen delar nattvard, tänder ljus och erbjuder förbön.

Eds församlings Sinnesro bygger på Guldvägen, en metod för andlig fördjupning, meditation och personlig utveckling utifrån Frälsarkransen.

Sinnesrogudstjänster har sin grund i tolvstegsandligheten.