Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sinnesroandakt i Eds kyrka

Sinnesroandakt riktar sig till alla som upplevt, upplever eller längtar efter en väg från mörker till ljus. Syftet är fördjupad tillit, gemenskap, stärkt självkänsla och mening, särskilt i tider då livet skaver.

Sinnesroandakter

Sinnesroandakt i Eds kyrka kl. 18.30

onsdag 5 februari 2020

onsdag 4 mars 2020

onsdag 8 april 2020

onsdag 6 maj 2020

SINNESROandakt

Vi håller Sinnesroandakt en gång i månaden i Eds kyrka.  En andakt där det finns möjlighet att sätta ord på det som är brustet, men också det som lyser vägen till harmoni och sinnesro. Församlingen tänder ljus och erbjuder förbön.