Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Restaureringen av Eds kyrka år 1917-1918

Tidigare aviserat föredrag av Hembygdsföreningens ordförande Klas Lundkvist är tyvärr inställt p.g.a. sjukdom. Vi återkommer med information om nytt datum.

Klas Lundkvist är Hembygdsföreningens ordförande. I ett föredrag berättar han om Sigurd Curmans restaurering av Eds kyrka åren 1917-1918 då en ny syn på kyrkorestaureringar tillämpades. Ett synsätt som växte fram som en reaktion på 1800-talet så kallade ”stilrestaureringar”. 

Jubileum

Eds församling uppmärksammar i år att det är två jubileumsår i Eds kyrkas historia. Det är 250 år sedan ombyggnaden 1768 och 100 år sedan renoveringen 1918.

Festspelet Edskrönikan

Jubileumet uppmärksammas genom uppsättning av festspelet Edskrönikan. Manusförfattare är Kajsa Franke, som också står för regi och koreografi. Musik står Erik Wadman för. Festspelet framförs i Eds kyrka 5 gånger under oktober.