Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Påskens program i Eds kyrka

"Innan tuppen gal" - Från svek och död till nytt liv. Ett livstolkande drama i en kyrka nära dig.

onsdag 17 april

Stilla veckan

19.00 Passionandakt. Påskens drama med bibliska gestalter. Vi avslutar med ljuständning och en gemensam reflektion över påskens budskap. Eds kyrka

skärtorsdag 18 april

Det nya förbundet

19.00 Skärtorsdagsmässa, präst Christofer Wilson. Mässan avslutas med att altaret kläs av. Eds kyrka

långfredag 30 mars

Korset

11.00 Långfredagsgudstjänst, präst Christofer Wilson, Erik Wadman. Manskörensemblen Collegium contorum framför bl.a. Improperierna och körmusik efter ortodox tradition. Eds kyrka

påskdagen 21 april

Kristus är uppstånden

11.00 Påskdagsmässa, präst Christofer Wilson, Edskören medverkar. Eds kyrka