Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mystikens människor - bibelsamtal i Ed

Under höstens bibelsamtal kommer vi att bekanta oss med människor ur den kristna mystiken. Vi läser texter och tolkar dem genom deras och våra egna glasögon. Samtalen leds av präst Anna Rosengren.

Bibelsamtal, hösten 2019
kl. 18-20 i Eds församlingsgård
Soppa serveras från kl. 17.30

  • 8 oktober
  • 22 oktober
  • 19 november
  • 3 december
  • 17 december

BIBELSAMTAL KRING Kristna mystikens människor

Under höstens bibelsamtal kommer vi att bekanta oss med olika människor ur den kristna mystiken, såsom Hildegard av Bingen, Teresa av Avila, Fanciscus av Assissi och Johannes av Korset. Deras liv och betraktelser kommer att vägleda oss in i samtalen, och vi läser och tolkar texter genom deras glasögon - och våra egna.

Samtalen leds av präst Anna Rosengren.

PROGRAM

Soppa serveras från kl 17.30,
Vi startar med föredrag kl 18, därefter bibelläsning och samtal.
Vi avslutar med bön och är klara till kl 20.

Anna Rosengren

Eds församling

Präst, Samtal och stöd