Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Christofer Wilson slutar i Eds församling

Christofer Wilson kommer att tillträda tjänsten som kyrkoherde i Svenska kyrkan i Hägersten och slutar sin tjänst i Eds församling den 30 april. Kyrkorådets ordförande Berith Söderström finns tillgänglig för dina frågor och tankar kring detta.

Christofer Wilson har sagt upp sig från sin tjänst som kyrkoherde i Eds församling. Hans sista tjänstgöringsdag blir den 30 april.

Kyrkorådet i Eds församling har fattat beslut om återbesättande av tjänsten vid sitt möte den 11 februari 2019. Då påbörjades även arbete med att rekrytera en ny kyrkoherde. 

Rekrytering av ny kyrkoherde

Vid rekrytering av präst, diakon eller kyrkoherde måste hänsyn tagas till särskilda regler i kyrkoordningen. Domkapitlet kommer att behörighetspröva de sökande och utföra separata intervjuer med dessa, för att därefter avge sitt yttrande i frågan. Domkapitlet gör detta för att utöva tillsyn i stiftet vid tillsättning av personer på uppdrag inom kyrkans vigningstjänster.

Ansvarig för tillsättning av ny kyrkoherde är kyrkorådet i Eds församling. En rekryteringsgrupp är tillsatt med delegation från kyrkorådet att verkställa tillsättande av ny kyrkoherde. Formellt beslut om tillsättande tas vid kyrkorådets möte tisdag 29 april.

För frågor angående rekryteringen, vänligen kontakta kyrkorådets ordförande Berith Söderström, på mobil 070 261 60 65 eller via E-post berithsoderstrom@comhem.se