Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Christofer Wilson slutar i Eds församling

Christofer Wilson kommer att tillträda tjänsten som kyrkoherde i Svenska kyrkan i Hägersten och slutar sin tjänst i Eds församling den 30 april. Kyrkorådets ordförande Berith Söderström finns tillgänglig för dina frågor och tankar kring detta.

Christofer Wilson har sagt upp sig från sin tjänst som kyrkoherde i Eds församling. Hans sista tjänstgöringsdag blir den 30 april. Kyrkorådet i Eds församling förväntas fatta beslut om återbesättande av tjänsten vid sitt möte den 11 februari 2019. Då påbörjas även arbete med att rekrytera en ny kyrkoherde.

Det första steget i rekrytering av ny kyrkoherde är att ta fram en kravprofil utifrån församlingens behov. Ansvarig för tillsättning av ny kyrkoherde är kyrkorådet i Eds församling.

Träffa kyrkorådets ordförande

Med anledning av rekrytering av ny kyrkoherde finns kyrkorådets ordförande Berith Söderström tillgänglig för dina frågor och tankar. Hon träffas säkrast i samband med kyrkorådets nästa möte, måndag 11 februari, kl. 17.00 - 17.30 i Eds församlingsgård.

Vid rekrytering av präst, diakon eller kyrkoherde måste hänsyn tagas till särskilda regler i kyrkoordningen. Domkapitlet kommer att behörighetspröva de sökande och utföra separata intervjuer med dessa, för att därefter avge sitt yttrande i frågan. Domkapitlet gör detta för att utöva tillsyn i stiftet vid tillsättning av personer på uppdrag inom kyrkans vigningstjänster.