Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Körsångsvecka i Eds församlingsgård

Prova på körsång och lär känna Edskörens körledare Erik Wadman! 8-14 juni samlas vi i Eds församlingsgård åt att utvecklas som sångare i teori och praktik.

Körsångsvecka i Eds församlingsgård

Välkommen till körsångsvecka! Du kan delta vid ett tillfälle eller alla. Viss körvana är bra.

  • lördag 8 juni kl. 10.00-12.00
  • måndag 10 juni kl. 18.30 - 20.30
  • tisdag 11 juni kl. 18.30 - 20.30
  • torsdag 13 juni kl. 18.30 - 20.30
  • fredag 14 juni kl. 18.30-20.30.

Frågor på det? Kontakta Erik Wadman via Epost