Väggmålning av ängel i Eds kyrka
Foto: Johannes Wikman Franke

Hur ser din tro ut?

Nyhet Publicerad Ändrad

Att se det gudomliga bygger på att lyssna inåt och öppna upp för en helt ny värld.

Vad är det att vara kristen och vad är det att tro i 2020-talets Sverige?

Nya testamentets grekiska ord för tro, pistis, kan också översättas till tillit. Detsamma gäller Gamla testamentets hebreiska ord för tro, emuna, som också kan översättas till trohet, att ha något att hålla sig till. Inget av orden ska tolkas som tro i betydelsen att hålla vissa påståenden för sanna.

en del av något större

Att visa tillit och känna att man är en liten del av något som är betydligt större än oss själva är ofta en känsla. Inte bara en intellektuell process i huvudet som kräver bevis. För den som tränar på att se det gudomliga i det mänskliga öppnar sig en helt ny värld. Ett helt nytt språk. Är allt som händer i vår vardag tur eller tillfälligheter? Finns det ett djupare mönster i tillvaron. Ja många vill tro det. När julen närmar sig, vi tänder ljusen och kanske sitter stilla en stund och tittar in i lågan som brinner. Den sprider ljus, värme och lugn i en tillvaro som på många sätt kan upplevas som kaotisk. Vi hoppas att julen kan bli ett tillfälle för dig att hämta andan. Att samla kraft och att reflektera över tillvaron för att på klokaste sätt ta dig an din framtid. Oavsett om du tror eller inte är du del av något större än dig själv. Människan har i alla tider sökt uttryck för det. I vår tid behövs hopp, omtanke, kärlek och hur var och en av oss agerar gentemot varandra skapar i förlängningen den verklighet, det samhälle och den värld vi får leva i.

besök av en ängel

Snart står julen för dörren och många av oss kommer att berätta eller sjunga om Jesus födelse. Berättelsen från Lukasevangeliet om hur herdarna fick besök av en ängel som kom med bud om en stor glädje för hela folket. Ett barn skulle finnas
lindat i en krubba.
I bibeln berättas det en hel del om änglar. Tror du på det, eller har du kanske upplevt situationer där en vakande hand har räddat situationer som kunde ha gått riktigt illa? Vi talar ibland om att man har haft änglavakt.

änglar i bibeln

I Jesajas bok i sjätte kapitlet beskrivs till och med hur änglarna ser ut. De har ”var och en sex vingar. Med två dolde de sina ansikten, med två dolde de fötterna och med två flög de”. En spännande bild som skiljer sig en del från de målningar och bilder man sett av änglar med två kraftiga fjäder-
beklädda vingar. De grekiska och hebreiska orden för ängel betyder budbärare. Många är de genom historien som fått budskap och meddelanden från änglar. Väsbyanknutna Heliga Birgittas uppenbarelser är fulla av möten med änglar, bara som ett exempel och många av oss har upplevt en känsla av helighet. Att vi inte är ensamma även om vi är för oss själva. Ibland är det så privat att vi inte delar det med andra, i rädsla för att verka konstig eller bli ifrågasatt.
Tänk om det är så att livet är mer än det vi ser, att det finns en närvaro, något som genomsyrar tillvaron och som är med oss på våra strapatser genom livet? Det är en spännande tanke som varit självklar för många kristna under årtusenden. Nyfiket söker vi vidare, prövande och sökande. Lyssnar vi riktigt noga, kan vi kanske höra en ton inom oss själva. Vägen till tro börjar ofta med att vi lyssnar till den. Vågar du det?

Text av: Johannes W Franke