Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hemlösa ungdomar i Upplands Väsby

Nu finns det många ungdomar som behöver en sängplats. De är asylsökande och över 18 år. De vill kunna gå kvar i skolan här i Väsby. Kan du hjälpa till?

 

Har du en sängplats över till en hemlös ungdom?

Det behöver bara vara under en period. Hör av dig till våra diakoner
Marie Pederby och Lisa Hovferberg.

Lisa Hofverberg

Hammarby församling

Internationellt arbete, Integrationsarbete, Språkcafé, Hammarby församlings hjälpfond, Samtal och stöd, Enskilda samtal, Vuxenverksamhet, Diakon