Återigen kan vi fira offentlig gudstjänst

Söndag 4 juli öppnar vi upp för offentlig gudstjänst igen. Vi samlas kl. 11.00 i Eds kyrka med maximalt 35 deltagare, inklusive personal. Vi är fortsatt varsamma med varandra och håller avståndet. Varmt välkommen att delta på plats!

 

Från och med 1 juli öppnar vi i Eds församling upp offentliga gudstjänster och för ett högre högre antal deltagare än tidigare vid begravningar, dop, viglsar och gudstjänster. I de fall mässa firas i kyrkan görs detta med brutet duklag och särkalkar och oblat på enskild tallrik.

Eds kyrka rymmer 35 personer

Hos oss kan kyrkan rymma 35 personer (inkl läktaren) inklusive personal. Samma antal gäller i huvudgudstjänst och vid kyrkliga handlingar. Denna siffra är baserad på kyrkorummets kvadratmetrar och nu föreskrivet smittavstånd.

Folkhälsomyndighetens råd kvarstår om att hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk samt att fortsätta arbeta hemifrån. Det är också viktigt att tacka ja till att vaccinera sig.

Folkhälsomyndighetens information

27 maj meddelar Folkhälsomyndigheten att enligt deras scenarier beräknas spridningen av covid-19 att klinga av i början av hösten 2021. Den successiva återgången till en mer normal situation i samhället inleds enligt regeringens plan och enligt Folkhälsomyndighetens scenarier den 1 juni med att flera smittskyddsåtgärder anpassas. Region Stockholm har i dagsläget förlängda restriktioner till och med 13/6.