Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anna Ortner kyrkoherde i Eds församling: Gudstjänsten är vårt lovsjungande centrum

Den sista april avslutade Christofer Wilson sin tjänst som kyrkoherde i Eds församling. Under våren har kyrkorådet arbetat med rekrytering av ny herde. Den 29 april tog kyrkorådet beslut att anställa Anna Ortner, en präst sprungen ur Täby församlings stora konfirmand- och ungdomsarbete med mer än 25 års erfarenhet som präst.

Anna Ortner tillträder som ny kyrkoherde i Eds församling den 1 augusti. Hon är född in i en prästsläkt är den åttonde prästen i en obruten kedja. Sedan några år tillbaka bor hon med make, två hästar och en hund på en liten gård i Fresta. Hon och maken har fyra vuxna barn och äldsta dottern studerar även hon till präst.

både bredd och djup i ed

Anna känner sig nyfiken på Eds församling och dess församlingsliv. Hon tycker att bredden av gudstjänster, konst, poesi, teater, soppor, andlig fördjupning och klädbytardagar ger ett gediget och väl genomtänkt intryck.
Hon är särskilt glad över att församlingen lyckats vända den nedåtgående trend med färre konfirmander och ungdomsledare som många andra församlingar kämpar med.
– Det är hoppfullt i en tid då kyrkans röst och kyrkorummen blir allt viktiga som det trotsiga hoppets tecken i en folkkyrka för alla åldrar och livssituationer.
Hon berättar att arbetet med konfirmander och unga har varit och är en livsnerv och ständig gjädjekälla i hennes prästliv. Det har blivit många läger och veckogrupper under åren. Hon tycker särskilt mycket om friluftsläger under enklare former.
Men centrum är gudstjänsten:
– Jag uppskattar alla gudstjänster, allt från den enkla andakten till den traditionella högmässan.
Hon menar att kyrkans tradition och arv är rikt och inte kan lämnas åt sidan. Det finns där som en skatt att ösa ur när vi i församlingen modigt och nytänkande går i nutid mot framtid.
– Gudstjänsten är vårt lovsjungande centrum och behöver utformas så att människor dras till den och upplever sig inbjudna och inkluderade.
Hon ser fram emot att få bidra till ett livaktigt och växande församlingsliv i Eds församling.

Anna  Ortner

Anna Ortner

Eds församling

Samtal och stöd, Kyrkoherde