Nu renoveras kyrkan

Från och med den 19 mars fram till den 30 september renoveras kyrkan 

samt byggnaderna på kyrkogården exteriört. 

  • Kyrkans torn och väggar ska få ny puts. 

  • Fönstren ska målas. 

  • Spåntaket ska få nya spån och dessa ska tjäras.  

  • Plåtpartier ska renoveras och bytas ut.  

  • Övriga byggnader, samt stigluckan på kyrkogården kommer också att renoveras exteriört under denna period. 

 

Under renoveringsarbetet kommer det finnas byggnadsställningar kring kyrkan.  

Vid behov kommer området närmast kyrkan spärras av för att undvika olyckor.  

 

Vi firar gudstjänst inne i kyrkan precis som vanligt!  

 

Vi hoppas att du har tålamod med de eventuella olägenheter som renoveringen kan åstadkomma.  

 

Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till: 

Kyrkoherde Jenny Nordström, tfn: 08-588 918 55, mejl: jenny.nordstrom@svenskakyrkan.se