Foto: Malin Wingstad

Ledarutbildning i Eds församling

Svenska kyrkans ledarutbildning ses som en väldigt bra merit att ha på sitt CV och är öppen för konfirmander i Eds församling. Läs mer här!

Har du nyligen konfirmerat dig? Då är det dags att bygga vidare på allt det roliga från konfatiden genom att gå Ledarutbildningen. Svenska kyrkans ledarutbildning ses som en väldigt bra merit att ha på sitt CV.

Kostar det något? Nej, inte alls!Eds ledarutbildning vill satsa stenhårt på Dig!

 Vi kommer självklart att åka på läger, dels med årets nya konfirmander men också bara vi i Eds ledarutbildning.

Det kommer även att bli rena undervisningspass som vi kommer att göra tillsammans genom att utbyta tankar och diskutera olika vinklar utifrån undervisningsmaterialet.

Du kan anmäla dig redan nu via formuläret nedan.

Här anmäler du dig till ledarutbildning

BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att du ska kunna delta i verksamheten behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills verksamheten är genomförd fullt ut.  De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Eds församling, Eds Kyrkväg 2, 194 91 i Upplands Väsby. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på eds.forsamling@svenskakyrkan.se eller 08 588 918 51. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.