Foto: Johannes Frandsen

Kyrka på nätet

Här kan du ta del av några av de senaste digitala hälsningarna från Eds församling. Här hittar du även andra gudstjänster och evenemang som ordnas av Svenska kyrkan digitalt.

Vi ställer inte in, vi ställer om!

Under rådande smittläge av Covid-19 firar vi inte offentliga gudstjänster i Eds kyrka, men vi ställer inte in, vi ställer om. Varje söndag ljuder Eds kyrkas klockor klockan 11 för att mana oss till bön där vi är. Nedan kan du kan läsa texterna som hör till söndagen och ta del av digitala hälsningar på temat.

Digitala hälsningar Påsken 2021

Vi kan inte fira Gudstjänst i vårt kyrkorum under påsken, men vill med dessa digitala hälsningar nedan erbjuda ett alternativ. Med premiär på Påskdagen, söndag 4 april kl. 11, direktsänds gudstjänsten via YouTube och länkas till vår FacebooksidaDärefter är ambitionen att sända alla våra gudstjänster digitalt under våren.  Om du har några frågor kring digitala direktsändningar från Eds kyrka, vänligen kontakta Leena Bodefjäll.

Korset

På långredagen korsfästes och dog Jesus och därför är långfredagen en sorgedag i kyrkan. I gudstjänsten är ofta alla glädjeuttryck bortskalade: kyrkklockor, orgelspel, lovsång och Halleluja-rop. De fem röda rosorna som ofta finns på altaret symboliserar Jesus fem sår.

Då inga offentliga gudstjänster firas på Långfredagen kan du här ovan ta del av en digital hälsning för dagen. I psalmvers och bön, samt lyssna till psalmsång av O huvud, blodigt, sårat.

Det nya förbundet

Skärtorsdagen är torsdagen innan Påskdagen och man firar nattvardens instiftande och läser texten om hur Jeus firade judisk påskmåltid med sina lärjungar. Han tvättade också deras fötter. Förledet ”Skär-” är ett fornnordiskt ord för ”ren” och syftar till skärtorsdagens renande symbolik.

Då inga offentliga gudstjänster firas på Skärtorsdag kan du här ovan ta del av en digital hälsning för Skärtorsdagen. I filmen läses psaltarpsalmen 22 samtidigt som altaret kläs av. En tradition i Eds kyrka på Skärtorsdagen.

Tidigare hälsningar under år 2020

I jesu namn

Temat för nyårsdagen är I Jesu namn. Nyårsdagen är, förutom att vara första dagen på det sekulära året, dessutom julens oktavdag, det vill säga den dag som avslutar den stora firningsveckan för julen, juloktaven.

Vi ber för nyåret med orden:

Från evighet till evighet är du, Gud
Vi lämnar det som ligger bakom oss och sträcker oss i förtröstan mot framtiden.
Vi ber om fred på jorden, fred med varandra och med hela din skapelse.
I Jesu namn. Amen.

Då inga gudstjänster firas i kyrkan under julen kan du här ovan ta del av en filmhälsning för Nyårsdagen. I filmen framförs psalmen Möt mig nu som den jag är (psalm 767). Filmen är från Eds kyrka med omgivningar.

Den heliga natten

Julen är här. Då inga gudstjänster firas i kyrkan under julen kan du här istället ta del av en filmhälsning från personalen, på temat Den heliga natten, med reflektioner av församlingspräst. 

Julens texter berättar om miraklet att Gud blir människa. De säger också något om vår existens. Vi ska ta hand om varandra när livet är som mest skört. Vid livets början, och livets slut.

När vi möter andra som är beroende av vår omsorg och omtanke, då finns också Gud där. Julen handlar om att vi behöver varandra, himlens kärlek finns mitt ibland oss. Denna dag som ett sårbart barn som ligger nyfödd i halm i ett stall.

Han gör inget, han bara är i nuet, i kärleken och omsorgen.

I filmen framförs psalmen Stilla natt på tyska, polska, danska, finska och estniska, samt svenska. Vi vill på detta sätt önska en riktigt God Jul till Alla! Filmen är från Eds kyrka med omgivningar.

Herrens moder

Söndag 20 december är det fjärde advent. Då ingen gudstjänst hålls i kyrkan den 20 december kan du istället ta del av en filmhälsning, på temat Herrens moder med reflektioner kring temat av Jenny, präst

”Jag har inte tid.”
Hur ofta säger vi inte så?
när livets väsentligheter gör sig påminda.

Jesu moder Maria
tar emot sitt uppdrag från Gud
med bävan, men också mod och kraft. 

När det obändiga livet kommer till oss
då får vi följa Marias exempel

I Marias lovsång är hennes tro tydlig,
Maria var fylld av Guds ord och glädje,
oavsett hur hennes omvärld såg ut.

I filmen framförs Maria går på törnestig av Åsa och Kerstin ur Eds fria röster, med ackompanjemang Erik, kantor. Filmen är från Upplands Väsby, stationsområdet, Edsjön och Eds kyrka.

Bana väg för Herren

Söndag 13 december är det tredje advent och Luciadagen. 

En kungs ankomst förbereddes ofta med att en härold, en budbärare, ropade ut att kungens ankomst var nära. Bibeln berättar om Johannes Döparen, som ropade ut till folket ”Bana väg för Herren”.

Johannes levde inte i ett palats, han levde ett enkelt liv i öknen där det sägs att han levde på honung och insekter. Han var en kraftfull man som manade människor till omvändelse.

Johannes som person är också tecken på vilken sorts kung som ska komma: Det är inte en kung som bor i palats utan en annan sorts kung som vill dela vår vardag, stå på de utsattas och prövades sida. En kung som visar vårt okränkbara människovärde.

I år sammanfaller tredje advent med Luciafirandet, den folkliga traditionen av ljusdrottningen som lyser upp decembermörkret.

Då ingen gudstjänst hålls i kyrkan den 13 december kan du istället ta del av en filmhälsning, på temat Bana väg för Herren med reflektioner kring temat av Jenny, präst.

I filmen framförs psalmen Nu tändas tusen juleljus av solist Emma och personalkör, med av musik av Erik, kantor. Lucia framträder och följs av körbarn. Filmen är från Eds kyrka.

Guds rike är nära

Söndag 6 december är det andra advent. Advent betyder ankomst, Jesu ankomst.

När man väntar ett viktigt besök är det vanligt att städa och göra fint omkring sig. Att vara förberedd på ankomsten, städa, tvätta, kanske laga mat och baka.

Texterna i adventstiden visar att advent i tidigare kyrklig tradition var en fastetid. Det handlar om att vi får rannsaka och förbereda oss själva på Guds ankomst till världen. ”Var på er vakt och låt inte era sinnen fördunklas av omåttlighet” står det i söndagens evangelietext. Vi uppmanas att hålla oss vakna och be.

I bönen får vi kraft att möta det som ska komma. I bönen får vi kraft att möta oss själva. Uthållighet och tröst är det Gud vill förbereda oss med. Förbered dig för julens mysterium med att be, själv eller tillsammans med andra i något av alla digitala sammanhang som finns nu under adventstiden.

Då ingen gudstjänst hålls i kyrkan kan du istället ta del av en filmhälsning, på temat Guds rike är nära. Reflektioner kring temat av Jenny, präst. Sång av personal i Eds församling och musik av Erik, kantor. Filmen innehåller bilder från Väsby centrum och Eds kyrka.

Ett nådens år

Så är den här den välsignade adventstiden. Även under tider av prövning, eller kanske just då, behöver vi påminnas om ljuset och hoppet. Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Det finns en djup symbolik i detta: åsnan är inte maktens symbol. Den som sitter på en åsna möter människor i ögonhöjd, inte från ovan. Hosianna! ropar människorna i folkskaran. Det är inte ett allmänt jubelrop utan betyder ”rädda oss, befria oss”. Jesus vill rida in i våra liv, Jesus vill vår inre befrielse.

Himmelriket är inte en avlägsen plats långt borta. Himmelriket finns mitt ibland oss. Hela adventstiden handlar om detta, vi får förbereda oss för Guds ankomst, han som ska födas in i vår värld och bli människa för att förstå och kunna befria oss.

Då ingen gudstjänst hålls i kyrkan kan du istället ta del av en filmhälsning, på temat Ett nådens år. Reflektioner kring temat av Jenny, präst. Sång av Tone och musik av Erik, kantor. Platsen är Eds kyrka.

KRISTI ÅTERKOMST

Temat för texterna söndag 22 november 2020 är Kristi återkomst, något vi tidigare hade planerat att uppmärksamma med körsång och liturgisk dans i gudstjänsten.

Då ingen gudstjänst hålls i kyrkan kan du istället ta del av en filmhälsning, på temat Kristi återkomst, med gestaltning i dans av Kajsa. Reflektioner kring temat av Jenny, präst. Sång av Anderz och musik av Erik, kantor. Platsen är Eds kyrka.

VAKSAMHET OCH VÄNTAN

Temat för texterna söndag 15 november 2020 är Vaksamhet och väntan. Eftersom ingen gudstjänst hålls i Eds kyrka, pga. rådande smittläge av Covid-19, kommer här istället en filmhälsning på söndagens tema med reflektioner i text av prästkandidat Tone Ortner, sång av församlingsmusiker Daniel Lundin, ackompanjerad av organist Erik Wadman. Bilderna i hälsningen är från Eds klockargård och kyrkstigen vid Edsjön.

FRÄLSNINGEN, ELLER BEFRIAD!

Temat för texterna söndag 8 november är Frälsningen. Ordet ”frälst” betyder på svenska egentligen ”frihalsad” eller ”befriad”. Söndagens gudstjänst är tyvärr inställd, pga. rådande smittoläge av Covid-19. Här kommer istället en hälsning på söndagens tema Frälsningen, förmedlat av församlingens FISK-klubb. En bibelklubb för de allra minsta, som tyvärr också har uppehåll i sina träffar under en period.

Hälsning i allhelgonatid

Följ med på en strövtur på Eds kyrkgård i höstfärger och lyssna till en Dalakoral.

Information uppdaterad 2020-04-02
Med anledning av pågående Covid-19-pandemi avstår vi från att kalla till offentliga gudstjänster. Dock kommer det vara möjligt att ta del av olika former av digitalt gudstjänstliv på nätet. Du kan nå dessa gudstjänster här, eller på vår facebooksida.