Klockargården

Klockargården

Eds klockargård har tidigare fungerat som personalbostad, även om det nu var några år sedan. Numera nyttjas lokalen helt för församlingsverksamhet och som möteslokal.

Med anledning av covid-19-pandemin

Maximalt antal personer som får vistas i församlingens lokaler, för att kunna upprätthålla erforderligt avstånd för att begränsa smitta:

  • Eds klockargård: maximalt 15 personer
  • Eds församlingsgård: maximalt 40 personer
  • Eds kyrka: maximalt 10 besökare (personal undantaget)

 

Klockargården har varit i församlingens ägo under många år och har en intressant historia. 1942 överfördes den till församlingen från stiftsnänmden i Stockholms Stift. Fram till år 2000 var det bostad för kyrkans vaktmästare men har nu renoverats upp för att kunna fungera som samlingslokal. Till huset hör en vacker trädgård som vätter ut mot Edssjön.

Från och med augusti 2020 nyttjas Eds klockargård fullt ut enbart för församlingens verksamhet och det finns inte, såsom tidigare, någon möjlighet att hyra den i samband med dop eller begravning.