Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klockargården

Jenny Lind har bott här i sin barndom. Nu kan även du få möjlighet att tillbringa en stund här i samband med dop eller begravning. Klockargården vid Eds kyrka välkomnar dig.

Klockargården har varit i församlingens ägo under många år och har en intressant historia. 1942 överfördes den till församlingen från stiftsnänmden i Stockholms Stift. Fram till år 2000 var det bostad för kyrkans vaktmästare men har nu renoverats upp för att kunna vara en samlingslokal för mindre sällskap i samband med dop eller begravning.

Lokalen rymmer max 35 personer och du kan duka borden på lite olika sätt i rummen. Porslin mm ingår i hyran och du städar och diskar efter dig. Hyresbeloppet är 500 kr per tillfälle. Du har tillträde från klockan 7.00 hyresdagen och ska ha lämnat lokalen senast klockan 19.00. Bokning och nyckeluthämtning sker på församlingsexpeditionen under expeditionstid. Klockargården hyrs inte ut för privata fester eller liknande.

Till huset hör en vacker trädgård som sluttar ner mot Edssjön.