En flaggstång med Svenska kyrkans flagga mot en blå himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Eds församligshem (tidigare Kairo fest & konferens)

Generell prislista for nyttjande av Eds församlingshem 2023:

Församlingshemmet utlånas av Eds församling till olika evenemang och tillåter max 120 personer. Lokalen har ett serveringskök med glas, porslin och bestick som kan nyttjas och som ingår i hyreskostnaden. Lokalen utlånas när den är tillgänglig och inte bokad for annan verksamhet. Bokning kan ske av privatpersoner över 25 år, föreningar med verksamhet eller säte i Upplands Väsby eller företag med närhet eller koppling till Upplands Väsby. Eds församling förbehåller sig ratten att prioritera vid flera konkurrerande bokningsförfrågningar eller helt tacka nej att tillgängliggöra lokalen. Eds församlingsexpedition kan berätta när församlingshemmet är tillgänglig och ta emot förfrågningar och bokningar.

 

Helg

(fre kl 17-son kl 12) (tillkommer städdeposition om + 2 000 kr som återfås efter godkänd städning)

Kyrkotillhörig i Eds församling 10000:-

Annan privatperson/väsbyförening/företag 16000:-

Vardagar

Heldag 

(ca 8-17)

Kyrkotillhörig i Eds församling 4000:-

Annan privatperson/väsbyförening/företag 8000:-

 

Halvdag

(ca 8 -13 eller 12-17)

Kyrkotillhörig i Eds församling 2000:-

Annan privatperson/väsbyförening/företag 4000:-

 

Kväll

(ca 17-22)

Kyrkotillhörig i Eds församling 2000:-

Annan privatperson/väsbyförening/företag 4000:-

 

Förfrågningar som avviker från dessa standardtider går också så klart att ordna under förutsättning att lokalen är ledig. Kyrkoherden har möjlighet att besluta om avvikelser eller särskilda behov.

Hyran för lokalen betalas i förväg senast 7 dagar före bokad dag utan anmodan. Betalningen ska ske antingen till Eds församlings BG 294-8131 med angivande av hyresdag och "Kairo" alternativt till Swish

123 067 1958 med samma information.

Det går att få faktura efter att hyrestillfället har ägt rum.

 

Avbokningar av förhandsbokad lokal senare än två veckor innan bokad dag debiteras med full hyra. Lokalen ska återlämnas städad och i samma skick och möblering som vid uthyrningen. Om städning av lokalen brister kan städdepositionen beslutas behållas för att täcka städning och återställandet av lokalen.

Ev. skador eller annat som hänt under hyrestiden och som föranleder en kostnad att återställa eller ersatta, bekostas helt av den person som hyrt lokalen oavsett vem som orsakat skadan.

Uppdaterad för 2023-01-01                                                                                                                              Uthyrningsregler för Eds församlingshem:

Följande förhållningsregler gäller vid nyttjande av Eds församlingshem (tidigare Kairo fest och konferens). Avvikelser från dessa kan innebära att nyttjandet avbryts av Eds församling utan att hyresavgiften återbetalas.
 

•         Den som hyr lokalen är ansvarig för att inga obehöriga har tillträde till lokalen under hyrestiden.

•         Den som hyr lokalen ansvarar för att ordning och reda upprätthålls i lokalerna samt att störningar utanför lokalen inte sker. Vid helghyra får aktiviteter pågå till längst kl. 01.00 på morgonen i lokalen.

•         Städning ingår inte i nyttjandet av lokalen. Hyrespersonen ansvarar för att lokalen återlämnas städad. Städmaterial finns i städskrubb.

•         Rökning är inte tillåten i lokalerna.

•         Det är inte tillåtet att medta eller konsumera alkohol i lokalen. 

•          Inga husdjur får vistas i lokalen av allergiskäl. Gäller dock inte ledarhund/tjänstehund.

•         Möbleringsschema finns i lokalen. Lokalen lämnas möblerad på samma sätt som vid er ankomst.

•         Flygel och orgel får under inga omständigheter flyttas från sina platser. Använd dem inte som avställningsyta då instrumenten är mycket känsliga.

•         Bord och stolar ska torkas av. Golven sopas och eventuella fläckar torkas bort.

•         Toaletterna städas och papperskorgar töms.

•         Köket ska lämnas städat och diskat (nyttjat porslin/glas mm). Disken ska ställas tillbaka på sina respektive platser. Sopor tas om hand av arrangören. Församlingen bistår inte med soptunnor.

•         Töm kylskåp på det som är ert.

•         Innan lokalen lämnas: är ljus/lampor släckta? Fönster och dörrar stängda och låsta? Vattenkranar avstängda, även på toaletterna?

•         Om någon skada uppstår kontakta expeditionen (kontorstid) tel. 08 588 918 51 eller vaktmästarna tel. 08 588 918 60 eller kyrkoherden tel. 08-588 918 55. Hyrespersonen är fullt ersättningsskyldig för uppkommen skada.

•         Nyckelkort utkvitteras strax innan hyrestillfället och återlämnas närmaste vardag efter arrangemanget till expeditionen i Klockargården på Eds kyrkväg 4. Nyckelkort kan även läggas i ett kuvert och lämnas i brevlådan vid Klockargården på Eds kyrkväg 4 direkt efter arrangemanget. Borttappat nyckelkort ersätts med 200 kr.

 

Brandsäkerhet:
•         Anläggningen har ett direktlarm kopplat direkt till brandkåren. Endast brandkåren kan återställa utlöst brandlarm. Falsklarm eller utryckning på grund av ovarsamhet debiteras hyrespersonen.

•         Studera utrymningsplanen som är placerad vid ingången i hallen.

•         Ha klart for dig vad du ska göra vid ett eventuellt brandtillbud. Information om detta framgår av utrymningsplanen.

•         Maximalt antal personer som får vistas i lokalen är 120 personer.