Stor version av Frälsarkransen på en bricka med tänt blockljus i mitten.
Foto: Maria Eriksson

Frälsarkransvandring

En vandring tillgänglig för alla

31 januari – Frälsarkransvandring för alla i Eds kyrka kl 19.00 

Under en kort vandring inne i Eds kyrka får du genom pärlorna i Frälsarkransen möjlighet att stanna upp och genom musik och ord reflektera över varje pärla.  
Frälsarkransfika serveras.