Eds församlingsgård
Foto: arkivbild

Församlingsgården

Eds församlingsgård är belägen på Lövstavägen 6 i Runby. Den södra delen av församlingsgården byggdes på 1970-talet och innehåller församlingssalar, kök, och i bottenvåning lokaler för barn och ungdomsverksamhet. Den norra delen tillbyggdes på 80-talet och innehåller kontorslokaler.

Från och med augusti 2020 är Församlingsgården tyvärr inte tillgänglig för uthyrning vid dop- eller begravningskaffe. Våra lokaler nyttjas enbart för verksamhet i Svenska kyrkans regi och vi hyr inte ut någon av våra lokaler för privata fester eller liknande.