Eds församlingsgård
Foto: arkivbild

Församlingsgården

Eds församlingsgård är belägen på Lövstavägen 6 i Runby. Den södra delen av församlingsgården byggdes på 1970-talet och innehåller församlingssalar, kök, och i bottenvåning lokaler för barn och ungdomsverksamhet. Den norra delen tillbyggdes på 80-talet och innehåller kontorslokaler.

Från och med februari 2022 är Församlingsgården tyvärr inte i Eds församlings ägo.