Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Församlingsbladet Presens

Församlingsbladet utkommer med fyra nummer per år och delas ut till alla hushåll i Eds Församling. Sedan sommaren 2015 publicerar vi församlingsbladet tillsammans med vår grannförsamling Hammarby. Vi kallar det Presens!

Normalt utkommer Församlingsbladet inför Påsk/vår; sommar; höst samt Jul/nyår.

Är du intresserad av Presens och inte har fått det i brevlådan kan du kontakta oss så skickar vi ett till dig. Alternativt söker du upp det i listan ovan och kan läsa det som en PDF-fil.

Har du synpunkter på innehåll eller utseende får du gärna höra av dig till oss. Annika Andersson är ansvarig för informationsfrågorna.