Enskilda samtal

De flesta av oss behöver ibland samtal med någon om saker som tynger oss. Det kan handla att man känner sig rådvill i en livssituation som man hamnat i, det kan handla om våra relationer eller vårt sökande efter mening och mål.

Familj och vänner brukar vara de vi i första hand vänder oss till. Men alla har inte så många att tillgå och för vissa samtal kan man behöva kontakt med en utomstående. Några av oss i församlingen har både särskild utbildning och särskild tystnadsplikt vad gäller samtal. Du är välkommen att höra av Dig till oss. Och kom ihåg att man inte behöver ha stora ord och välformulerade problem för att ta kontakt.