Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoherdens hälsning

om cyberattacken

Äntligen! Nu fungerar vår hemsida igen efter ett längre uppehåll. Den 23 november förra året drabbades hela Svenska kyrkan av en cyberattack, våra hemsidor och flera andra system attackerades och det tog tid att återställa allt under säkra förhållanden.  

Livet blir inte alltid som man har tänkt sig: cyberattacker, skilsmässor, flyttar eller dåligt väder kan göra att vi måste ändra vårt sätt att tänka och göra saker. Det tar mer tid och energi än när man får hålla sig till sina invanda rutiner. Men det kan komma något gott ut ur att man har tvingats göra annorlunda. Man kan lära sig något nytt om världen och en själv.  

Vad lärde sig kyrkan genom cyberattacken? Ja, att det är bra att ha en plan B för det som är digitalt. Men också att vi klarade av väldigt mycket trots avsaknad av våra digitala hjälpmedel. Det mesta har fungerat men självklart är det en lättnad nu när vi kan kommunicera med dig via vår hemsida igen.  

Här kan du läsa om vårens alla aktiviteter och gudstjänster. Två nyheter är vårt samarbete med Hammarby församling med Tac(k)olov en gång i månaden i Vilunda församlingshem och våra familjegudstjänster i Eds kyrka.  

Till oss är du alltid välkommen oavsett om ditt liv är väl inrutat i trygga rutiner eller om du befinner dig i en omvälvande tid. Det är betryggande att veta att oavsett omvärlden så fortsätter vi att fira gudstjänst varje söndag i vår vackra medeltida kyrka. Så har människor gjort i Eds kyrka i närmare ett tusen år, och vi siktar mot ett tusen år till! 
 
Med en önskan om Guds rika välsignelse, 
Jenny Nordström, kyrkoherde 

Bild på Jenny Nordström, kyrkoherde i Eds församling. Foto: Jenny Nordström