våren på kyrkogården, Eds kyrka
Foto: A Andersson

Eds fastigheter

Här finns aktuell information om fastighetsutvecklingen i Eds församling. Kontaktperson för dessa frågor i församlingen är Johannes W Franke, Ordf. i Kyrkorådet.

Senaste nytt inom Fastighetsutvecklingen i Eds församling

Resultatet från medlemsenkäten om församlingens fastighetsutveckling.

Resultatet visar bland annat på hur de medlemmar som svarat ställer sig till placering av församlingshem, om församlingens ska äga sina lokaler eller ej samt vad som eventuellt ska hända med Eds församlingsgård och tomten i Runby.

Fastighetsutveckling i Ed

Mitt under pandemin förra året upptäcktes att Eds församlingsgård behöver omfattande reparationer. Det ställde kyrkofullmäktige och kyrkoråd inför flera olika frågeställningar när det gäller församlingens behov av lokaler.

Lokalförsörjningsplanarbete - vad är det?

Varje församling och pastorat ska enligt Svenska kyrkan ha en beslutad lokalförsörjningsplan senast 1 januari 2022.