Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkans familjerådgivning

Kyrkans familjerådgivning finns till för dig som har samlevnadsproblem eller som upplever svårigheter i dina nära relationer. Detta är ett samverkansprojekt mellan Eds församling i Upplands Väsby och Sollentuna församling.

Kyrkans familjerådgivning- erbjuder en lugn miljö och tar samtalet till hjälp att reda ut, klargöra och bearbeta relationsproblemen.
- ger utrymme till att uttrycka och förstå egna känslor och behov, samt till att ömsesidigt lyssna till varandra.
- kan vara en möjlighet för par att se nya sätt att utveckla relationen.
- ger tid för bearbetning vid en separation.
- har ingen registrering och arbetar under sekretess.
- har respekt för varje människas förhållningssätt till livet.

Tidsbokning och förfrågningar görs per telefon.

Turebergskyrkan/Församlingshuset,
Sköldvägen 12A, Sollentuna centrum