Kyrkans familjerådgivning

Kyrkans familjerådgivning finns till för dig som har samlevnadsproblem eller som upplever svårigheter i dina nära relationer. Detta är ett samverkansprojekt mellan Eds församling i Upplands Väsby och Sollentuna församling.

Kyrkans familjerådgivning- erbjuder en lugn miljö och tar samtalet till hjälp att reda ut, klargöra och bearbeta relationsproblemen.
- ger utrymme till att uttrycka och förstå egna känslor och behov, samt till att ömsesidigt lyssna till varandra.
- kan vara en möjlighet för par att se nya sätt att utveckla relationen.
- ger tid för bearbetning vid en separation.
- har ingen registrering och arbetar under sekretess.
- har respekt för varje människas förhållningssätt till livet.

Tidsbokning och förfrågningar görs per telefon.

Turebergskyrkan/Församlingshuset,
Sköldvägen 12A, Sollentuna centrum