Dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till Eds församlings expedition.

Medlem

Så här skyddar vi på Eds församling dina personuppgifter som medlem i Svenska kyrkan.

Jobbansökan

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst i Eds församling.

Unga ledare

Så här skyddas dina personuppgifter om du är Ung ledare inom Eds församling.

Avtal

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du sluter ett avtal med Eds församling.

Bilder och foton

Så här hanterar vi bilder på Eds församling.

Volontär

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du arbetar ideellt för Eds församling.

Dataskyddsombud

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas kan du begära det skriftligt genom att kontakta vårt dataskyddsombud.