Foto: Gustaf Hellsing

Bibelsamtal i Ed

Vill du läsa bibelns texter tillsammans med andra? Vi för ett samtal kring bibelns texter, alla som är nyfikna är välkomna.

åtgärder med anledning av coronaviruset

Mars 2020: Svenska kyrkan i Eds församling anpassar sin verksamhet utifrån myndigheternas rekommenationer gällande Covid-19-pandemin. Den verksamhet som presenteras här är inställd som en åtgärd att minska smittsprindning till utsatta grupper.

Vill du lära dig mer om bibeln, ställa frågor du funderat på? Är du sugen på att diskutera olika förhållningsätt till bibeln och dess tolkning?

Vi träffas ett antal gånger under terminstid.

Samtalsregler för bibelsamtalen

För att skapa och bibehålla en öppen och tillåtande samtalsmiljö så följer vi vissa regler. Dessa ska hjälpa oss att ge plats åt olika synsätt och tolkningar av texterna.

  • Vi talar för oss själva och inte för andra. 
  • Var och en deltar utifrån sina förkunskaper. 
  • Det är ok att tvivla, det är ok att tro. 

Bibelsamtal

Vi går in i värmen och gemenskapen
för att läsa bibeln, samtala och fika.

Eds församling inbjuder till bibelstudier för dig som är nyfiken på att fördjupa dig i bibelns texter och vad de kan säga dig. Studierna vill ge tillfälle till att ställa frågor och få mer fakta kring bibeln men även att ge möjlighet att texterna utifrån dig själv. Det handlar om att hitta din ingång, hitta dig själv i texterna, att närma dig bibeltexten, sedd i sitt sammanhang och med information om bakgrunden.

Församlingens präster delar på ansvaret för bibelstudierna. Bibeln består av flera olika sorters texter, olika genrer, och prästerna väljer ut vilken text som studeras vid varje tillfälle.

Du som vill delta kan komma helt oförberedd.

Bibelsamtalen inleds med att läsa en text, därefter ger prästen information om bakgrund, betydelser av ord och sammanhang, sen får gruppen dela sina reflektioner i ett samtal.  

Har du frågor, kontakta gärna kyrkoherde Anna Ortner