Bild på Jonas, framför porten av Eds kyrka
Foto: Annika Andersson

Betraktelse från en vaktmästare - Livets många motsatser

Det var försommar. Solen sken och jag stod och vattnade askgravlunden på Eds kyrkogård. Där, och då, kom det till mig att här på denna plats kan jag uppleva många av de motsatser och paradoxer som är en del av livet . Men, vad har detta med livet och Eds kyrkogård att göra? Jo, när jag stod där med vattenslangen och gav växterna en förening av väte och syre (ja, vatten alltså), så kom jag att tänka på att vi människor behöver – likt växterna – både vatten, värme och näring sprunget ur det som växer i jorden. Allt för att leva och växa. Men, i samma stund som jag stod där och vattnade och funderade på denna självklarhet, så lade jag märke till ett barn som skrattade och skuttade när hen gick där med en äldre anhörig. Här på en plats märkbart präglad av död och sorg, finns faktiskt dödens motsats – det levande. Vi som jobbar på kyrkogården möter människor som är ledsna för att de har förlorat en anhörig eller vän. Men likafullt möter vi människor som är glada för att det är en fin dag med många blommande blommor, eller som med ett leende berättar om sin anhörige eller vän. Eller just barnet som känner nödvändigheten av att skratta och skutta, även på en kyrkogård. Det är det jag menar med livets många motsatser: vattnets motsats är jorden, ledsamhetens motsats är glädjen, och dödens motsats är det levande. Dessa motsatser, och många därtill, behövs för att det ska vara ett liv. Det var ju så att Jesus hade koll på det här med att det behövs mer än bara en sak i livet: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd” (Luk 4:4). Ja, vi behöver det goda brödet och det goda själslivet, skuttiga skratt och vilande lågmäldhet, vatten och sol, människor och Gud. Både som besökare eller arbetare på kyrkogården kan vi sannerligen se att där, i skärningspunkten mellan de olika motsatserna och paradoxerna, befinner sig livet. Troligen kan det finnas något gott att kunna vila i den (enkla och komplicerade) tanken och vetskapen. Med (bara) vänliga hälsningar Jonas – vaktmästare