Barnkör
Foto: Johannes Frandsen

Edsklockorna

Eds församling har en flickkör och en gosskör, alla kallas Edsklockorna, med barn i årskurs 2 och 3. Barnen träffas tisdagar kl. 15-17 i Eds klockargård, mittemot Eds kyrka för körövningar och fritidsverksamhet.

Musik spelar en viktig roll i flera delar av Svenska kyrkan. Musik i form av allt från den lilla sångstunden i Öppna förskolan till det stora körverket i högmässan. Eds församling har körverksamhet för barn i årskurs 2 till 3.

Flickor och pojkar övar separat i en flickkör och en gosskör, alla kallas Edsklockorna.

Barnen övar tisdagar kl. 15-17 i Eds klockargård, mittemot Eds kyrka,.

Under tiden då den ena gruppen övar så erbjuder församlingen fritidsverksamhet som leds av församlingens personal.

Mellanmål serveras i anslutning till verksamheterna.

Maximalt antal barn i vardera gruppen flickor, respektive pojkar, är åtta, därefter upprättas en kölista. Anmäl ditt barn till Eds församlings via anmälningsformulär på hemsidan.