Avliden smittad med covid-19

Vilka särskilda förhållningsregler gäller för avlidna med smitta av covid-19? Här finns svar på de vanligaste frågorna.

Svenska kyrkan, kyrkokansliet, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, och SKKF, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund har tillsammans sammanställt frågor och svar gällande hantering av avlidna smittade med coronaviruset covid-19 kopplat till begravningsverksamheten.

FRÅGOR OCH SVAR gällande AVLIDEN SMITTAD MED COVID-19

Informationen nedan bygger på det som Region Stockholm (fastställd 2020-03-16) och Folkhälsomyndigheten (lämnad 2020-03-17) har tagit fram gällande hantering av avliden smittad med covid-19. 

Kan en avliden smittad förvaras i kylrum eller bisättningslokal?
Smittat stoft ska tas om hand av sjukvården enligt sjukvårdshuvudmannens riktlinjer. Det betyder att smittat stoft innesluts i en bisättningssäck som placeras i en kista innan det lämnar sjukhuset. Därefter kan kistan förvaras i kylrum avsett för begravningsverksamheten.

Kan församlingen ordna med visning av avliden smitttad med covid-19?
Inget generellt svar kan ges angående detta. Det är församlingen som gör en bedömning utifrån det enskilda fallet.

Kan avskedsceremoni för coronasmittat stoft hållas?
Avskedsceremoni, begravningsgudstjänst, kan anordnas förutsatt att stoftet efter den avlidna ligger i en bisättningssäck i en kista.
Kremation måste inte ha skett före avskedsceremoni.

Hur många kan samlas till avskedsceremoni i kyrkan?
Eds församling håller sig kontinuerligt uppdaterad och anpassar sig till den information och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt www.krisinformation ger kring samlingar av olika slag.

För att kunna hålla erforderligt smittoavstånd är för närvarande (2020-03-30) antalet besökare i kyrkan begränsat till 35 personer, inklusive personal.

Måste kremering ha skett före avskedsceremoni?
Nej, kremation måste inte ha skett före avskedsceremoni.

Kan en person som avlidit av coronaviruset jordbegravas?
Ja myndigheterna bedömer att så länge en avliden med bekräftad coronainfektion är placerad i en bisättningssäck och kistlagd går det lika bra med jordbegravning som kremering.

Kan kremering av smittat stoft genomföras i alla Svenska kyrkans krematorier?
Kremering bör kunna genomföras i alla krematorier i hela landet, förutsatt att den avlidna är placerad i en bisättningssäck och är kistlagd.