Agenda för sinnesroandakt

Eds församling, Upplands Väsby. Vi direktsänder via YouTube.

Eds församling

Öppna YouTube

Jag skulle vilja våga tro, psalm 219

ur Den svenska PSALMBOKEN med tillägg, Verbum
Text: T. Littmarch, 1969, 1981
Musik: T. Littmarch 1969

Jag skulle vilja våga tro att någon har mig kär.
Jag skulle vilja våga tro att Gud kan vara här.
Jag skulle vilja våga tro att kärlek är den makt
som ändå världen bär.

Jag skulle gärna vilja tro, men vem törs göra så?
Jag skulle gärna vilja be, men vem kan bönen nå?
Jag skulle gärna vilja tro att någon ser
den mening jag ej fattar mer.

Jag skulle vilja våga tro att någon ser all nöd.
Jag skulle vilja våga tro att Gud finns bortom död.
Jags kulle vilja våga tro att någon fanns
som ville att jag vore hans.

Jag skulle vilja våga tro. Jag kan ju inte mer.
Som kornet väntar tid att gro, att livets under sker,
så väntar jag och längtar jag att jag skall få
den tro jag inte själv kan nå.

Sinnesrobönen, psalm 819 (svenska)

ur Psalmer i 2000-talet, Verbum
Originaltext: Reinhold Niebuhr
Musik: Britta Snickars

Gud, ge mig sinnesro.
Gud, ge mig sinnesro.
Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.
Gud, ge mig sinnesro.

The Serenity Prayer, psalm 819 (engelska)

ur Psalmer i 2000-talet, Vermbum
Text: Reinhold Niebuhr
Musik: Britta Snickars

The Serenity Prayer
God, grant me the serenity.
God, grant me the serenity.
God, grant me the serenity
to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can,
and wisdom to know the difference.
God, grant me the serenity.

Möt mig nu som den jag är, psalm 767

ur Den svenska PSALMBOKEN med tillägg

Text: Psalt, 139:5
Musik: H-l. Raask 1982

Möt mig nu som den jag är,
håll mitt hjärta nära dig
Gör mig till den jag ska bli
och lev i mig.

swishnr Eds församling
swishnr Eds församling