Vill du ha besök?

En hjälpande hand och ett lyssnande öra…

Kyrkans präster med ideellt aktiva församlingsbor kommer gärna hem till för en stunds samvaro och ett samtal om livet, som det är just nu. Ibland kan man behöva hjälp i någon fråga. Vi samarbetar också med Röda Korset i kommunen. 

Ibland finns behov av att få tala om det som legat tyst alltför länge och tyngt samvetet och sinnet. Ring någon av prästerna för ett samtal eller bikt. En präst har absolut tystnadsplikt. Inget ur ett enskilt samtal får yppas, oavsett innehållet i samtalet.

Om krisen kommer och det som inte får ske – ändå sker, kontaktas kyrkoherden omgående genom kommunens krisorganisation POSOM. Oftast åker prästen hem till den som drabbats av ett plötsligt dödsfall i familjen och finns där den första stunden och följer sedan med den drabbade utifrån dennes önskemål. Behovet att regelbundna samtal under en längre tid kan vara stort och prästen är en resurs vid sidan om den stöttning landsting och kommun kan erbjuda. Sjukhuset i Arvika har en sjukhuspräst och en diakon.