Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vill du ha besök

Diakoni: En hjälpande hand och ett lyssnande öra…

Kyrkans präster med ideellt aktiva församlingsbor kommer gärna hem till för en stunds samvaro och ett samtal om livet, som det är just nu. Ibland kan man behöva hjälp i någon fråga. Vi samarbetar också med Röda Korset i kommunen. Ring någon av prästerna eller tala med Carin Sahlén-Axelsson som samordnar våra diakonala insatser.

Ibland finns behov av att få tala om det som legat tyst alltför länge och tyngt samvetet och sinnet. Ring någon av prästerna för ett samtal eller bikt. En präst har absolut tystnadsplikt. Inget ur ett enskilt samtal får yppas, oavsett innehållet i samtalet.

Vi vill gärna uppmärksamma våra äldre församlingsbor vid jämna födelsedagar med en blomma och ett besök. Besöket föregås alltid av ett samtal för att komma överens om lämplig tidpunkt. De äldres dag – på en söndag i september – bjuder in till måltid och samvaro efter gudstjänsten kl 11.00.

Om krisen kommer och det som inte får ske – ändå sker, kontaktas kyrkoherden omgående genom kommunens krisorganisation POSOM. Oftast åker prästen hem till den som drabbats av ett plötsligt dödsfall i familjen kanske genom en bilolycka – och finns där den första stunden och följer sedan med den drabbade, utifrån dennes önskemål. Behovet att regelbundna samtal under en längre tid kan vara stort och prästen är en resurs vid sidan om den stöttning landsting och kommun kan erbjuda. Sjukhuset i Arvika har också sjukhuspräst, Karin Jansson (deltid) och diakon Gunnel Widin. Någon av prästerna kommer också gärna ut till en arbetsplats, kompisgäng och andra nätverk för att leda samtal om en plötslig förlust som drabbat gruppen. Ring till Carin Sahlén-Axelsson eller Lilja Gustafsson.

Plötslig ekonomisk kris? Församlingarna har blomsterfonder, dit många skänker pengar genom kondoleanser i samband med begravning. Varje blomsterfond eller trädfond (Köla) har egna stadgar. Där anges ändamål, som fonden kan stötta. Det handlar ofta om enstaka ekonomiska bidrag i samband med en oförutsedd situation, som drabbat någon som bor i kommunen. Det kan också handla om att stötta aktiviteter och insatser för människor som lever i utsatthet och ensamhet. Har du behov av att söka pengar ur någon av fonderna? Skriv några rader till pastorsexpeditionen – märk ”ansökan blomsterfond i …” eller kontakta församlingsrådets ordförande, Eda, Erna Jansson, Köla, Evy Andersson, Järnskog/Skillingmark, Anders Överby,eller någon av prästerna.

Carin Sahlén Axelsson tel 0571-133 11

Lilja Gustafsson tel 0571-133 12

Erna Jansson tel 0571-209 18

Evy Andersson tel 0571-320 02

Anders Överby tel 0571-106 12