Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmationen

Är du nyfiken på vad kristen tro är? Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Konfirmation: Ett ja till dopet

Så brukar vi ofta beskriva konfirmationen. Unga människor får samlas i mindre grupper för att tala om livet och sig själva, få hjälp att tyda livet i ljuset av den kristna trons tolkning av livet.

Den traditionella undervisningen handlar idag mer om möjligheten att delta aktivt i gudstjänster, samtala och fundera kring min egen identitet och framtidstro, resonera om Gud och meningen med livet, samarbeta i olika små projekt och aktiviteter. Konfirmanderna reser varje läsår till någon lägergård och ofta gör man någon annan dagsutflykt.   

Konfirmandgrupper finns i Charlottenberg, Järnskog.

Inbjudan till konfirmation skickas till ungdomarna i maj inför starten i slutet av augusti.

Grupperna träffas varje vecka under två timmar efter skolan. Konfirmationen hålls under lördag eller söndag i slutet av maj månad.

Varje konfirmandgrupp har minst två ledare varav en präst. 

Konfirmanderna har en egen facebook-sida med aktuell information.