Konfirmationen

Är du nyfiken på vad kristen tro är? Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Konfirmation: Ett ja till dopet

Så brukar vi ofta beskriva konfirmationen. Unga människor får samlas i mindre grupper för att tala om livet och sig själva, få hjälp att tyda livet i ljuset av den kristna trons tolkning av livet.

Den traditionella undervisningen handlar idag mer om möjligheten att delta aktivt i gudstjänster, samtala och fundera kring min egen identitet och framtidstro, resonera om Gud och meningen med livet, samarbeta i olika små projekt och aktiviteter. Konfirmanderna deltar varje år i lägerverksamhet och dagsutflykter förekommer också.

Konfirmandgrupper finns i Charlottenberg och Järnskog.

Inbjudan till konfirmation skickas till ungdomarna i maj inför starten i slutet av augusti.

Grupperna träffas varje vecka under två timmar efter skolan. Konfirmationen för läsåret 2020/2021 är 29-30 maj.

Varje konfirmandgrupp har minst två ledare varav en präst. 

Konfirmanderna har en egen facebook-sida med aktuell information.

Eda konfirmanderns FB heter ”Edakonf2021” och Köla/Järnskog heter ”JSK - konf20/21”