Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmationen

Konfirmation: Ett ja till dopet

Så brukar vi ofta beskriva konfirmationen. Unga människor får samlas i mindre grupper för att tala om livet och sig själva, få hjälp att tyda livet i ljuset av den kristna trons tolkning av livet.

Den traditionella undervisningen handlar idag mer om möjligheten att delta aktivt i gudstjänster, samtala och fundera kring min egen identitet och framtidstro, resonera om Gud och meningen med livet, samarbeta i olika små projekt och aktiviteter. Konfirmanderna reser varje läsår till någon lägergård och ofta gör man någon annan dagsutflykt.   

Konfirmandgrupper finns i Charlottenberg, Järnskog och ibland i Köla.

Inbjudan till konfirmation skickas till ungdomarna i maj inför starten i slutet av augusti.

Grupperna träffas varje vecka under två timmar efter skolan. Konfirmationen hålls under lördag eller söndag i slutet av maj månad.

Varje konfirmandgrupp har minst två ledare varav en präst. 

Konfirmanderna har en egen facebook-sida med aktuell information.