Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kondoleanser genom våra blomsterfonder

Vi erbjuder kondoleanser genom våra fyra blomsterfonder.

OBS! Ring FÖRSAMLINGsexpeditionen för beställning av kondoleans

tel 0571-320 03

Blomsterfonderna har till uppgift att för värdigt hedrande av avlidnas minne förvalta, fördela och förmedla mottagna gåvor. Medel avses i första hand komma till användning för att glädja gamla, sjuka, handikappade, stödja respektive församlings verksamhet samt i förekommande fall stödja enskilda personer som behöver hjälp.


Eda blomsterfond                      Bg 462-2783       
Se exempel här    

Järnskogs blomsterfond            Bg 757-4882
Se exempel här

Skillingmarks blomsterfond       Bg 462-2957
Se exempel här

Kölas blomsterfond                   Bg 762-1162
Se exempel här