Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kondoleanser genom våra blomsterfonder

Vi erbjuder kondoleanser genom våra fyra blomsterfonder.

 

Blomsterfonderna har till uppgift att för värdigt hedrande av avlidnas minne förvalta, fördela och förmedla mottagna gåvor. Medel avses i första hand komma till användning för att glädja gamla, sjuka, handikappade, stödja respektive församlings verksamhet samt i förekommande fall stödja enskilda personer som behöver hjälp.

Bankgiro till blomsterfonderna

Bg 462-2783,  Eda
Bg 757-4882, Järnskog
Bg 762-1162, Köla
Bg 462-2957, Skillingmark

Beställ kondoleans

Pastorsepeditionen:

tel 0571-320 03