Covid 19

information

  • den 29 september så lyfts restriktionerna för allmänna sammankomster bort, vilket för Svenska kyrkans del betyder att det inte längre finns något tak för antal besökare vid gudstjänster, konserter och sammankomster.

  • ( De vanliga föreskrivna reglerna för brandskydd och utrymning gäller förstås fortsatt.)
  • Regeringen och FHM rekommenderar  dock att man fortfarande tänker på handhygienen och att man stannar hemma vid Symptom på sjukdom.

  • Speciell hänsyn och försiktighet bör också iakttagas i mötet med ovaccinerade personer samt personer som befinner sig i riskgrupp.