Covid 19

information

Har du frågor eller funderingar angående vår verksamhet i Coronatid, eller känner du oro och behöver prata med någon så är du alltid välkommen att ringa vår pastorsexpedition på tel: 0571-32003

ÄNTLIGEN.....kan vi samlas fler vid gudstjänster, förrättningar & konserter

  • Vid gudstjänster, förrättningar och konserter får ett maxantal om 50 personer visats i samma lokal, om ytan tillåter detta! Uträkning finns för varje kyrka i pastoratet!  Gå in under den blå menyn på hemsidan för att kolla...
  • Bänkraderna är försedda med platsanvisningar
  • Vi håller avstånd till varandra, tvättar och desinficerar händerna samt stannar hemma vid minsta förkylningssymptom
  • Vid bokning av församlingshem och övriga lokaler gäller 8-personers regeln fortfarande, eftersom det räknas som en privat tillställning.
  • Flera verksamheter har av naturliga skäl sommaruppehåll.