Meny

Saraband

Paus under hösten 2020

Körens inriktning är att sjunga visprogram på olika äldreboenden o dyl.
Någon gång per termin medverkar kören vid någon gudstjänst.

Adventskonserten med de andra vuxenkörerna är ett måste.

Vi sjunger visor av t ex Taube, Berghagen, Adolpson och Hambe.

Ledare är Liv Stenström och kören övar måndagar kl. 10.30 – 11.30 i församlingshemmet i Malmköping.