KALLELSE till Kyrkofullmäktige i Dunker-Lilla Malma församling

Nyhet Publicerad Ändrad

Onsdag den 6 november 2018, kl. 20.00 i Församlingshemmet, Malmköping.

Fösamlingshemmet Malmköping Foto: Sofia Björklind

 Dagordning:

1. Öppnande. Bön. Upprop.
2. Val av sekreterare.
3. Val av justerare.
4. Beslut om sammanträdets utlysning i laga ordning.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Beslut om Kyrkoavgift för år 2019. Oförändrad från föregående år.
7. Beslut om Budget och Verksamhetsplan för år 2019. Se bilaga.
8. Beslut om församlingens taxor för 2019. Se bilaga.
9. Beslut om fyllnadsval ordinarie ledamot i Kyrkorådet.
10. Beslut om fyllnadsval vice ordförande i Kyrkorådet.
11. Övriga frågor.
12. Nästa sammanträde.
13. Avslutning.


Malmköping den 23 oktober 2018
Archibald Douglas
Ordförande